Slider Enterprise

Enterprise Offices
Praha 4

Slider Futurama

Futurama Business Park
Praha 8

Slider Avenir

Avenir Business Park
Praha 5

Slider Gemini

Gemini Offices
Praha 4

Slider Spořitelna

ČESKÁ SPOŘITELNA – nová centrála společnosti
Praha 5

Souhlas se zpracováním osobních údajů

OBECNÁ INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

Na tomto místě naleznete informace, jakým způsobem společnost IMMORENT Development Partners s.r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 1518/13a, PSČ 140 00, IČ: 076 39 147 (dále jen „IDP“), chrání Vámi poskytnuté osobní údaje. Rádi bychom Vám tímto rovněž poskytli veškeré související informace vztahující se k Vašim právům a povinnostem.

Zde naleznete informace, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, rovněž zde uvádíme kontakty, na kterých můžete uplatnit svá práva nebo nás požádat o informace o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Proto činíme veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám jakýmkoli způsobem poskytujete. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat, aby bylo vždy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu, jelikož může docházet ke změnám tohoto prohlášení.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost IDP. V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@idpartners.cz.

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že nám k tomu dáte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, abychom Vás mohli nadále kontaktovat s našimi nabídkami (právním důvodem je tak souhlas subjektu údajů). Vždy po Vás požadujeme jen ty údaje, které jsou pro daný účel nezbytně nutné.

Proto se zde dozvíte, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme:

a) Právním základem je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

  • jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo

3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje společnost IDP zpracovává manuálně anebo elektronicky, přičemž IDP je může předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní, obchodní nebo technickou podporu (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o provozovatele internetových stránek nebo osoby spolupracující se společností IDP na jejích projektech, zejména s ní propojené osoby vykonávající pro IDP obchodní činnosti na základě uzavřené smlouvy.

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k danému účelu zpracování. V případě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu 5 let.

5. Práva subjektu údajů

Zpracování Vašich osobních údajů provádí společnost IDP na základě jiného právního důvodu, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti IDP jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.