Slider Enterprise

Enterprise Offices
Praha 4

Slider Futurama

Futurama Business Park
Praha 8

Slider Avenir

Avenir Business Park
Praha 5

Slider Gemini

Gemini Offices
Praha 4

Slider Spořitelna

ČESKÁ SPOŘITELNA – nová centrála společnosti
Praha 5

Vytváříme skutečné hodnoty –
produkty pro investování do nemovitostí

 • Administrativní a obchodní projekty
 • Průmyslové projekty - výrobní, skladové a logistické haly
 • Rezidenční projekty

Náš zkušený tým pro development projektů zajišťuje a řídí následující fáze projektu:

1
Přípravná fáze
 • definice projektového záměru
 • koncepční návrh projektového záměru
 • studie proveditelnosti
 • zajištění pozemku
2
Projekční fáze
 • výběr architekta projektu
 • vypracování projektové dokumentace
 • získání úředních povolení – EIA, ÚR, SP
 • tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
3
Realizační fáze
 • výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • vyhodnocení a výběr zhotovitele
 • projednání a uzavření smluv na zhotovení stavby
 • kontrola a řízení průběhu stavby
 • kontrola stavebních nákladů a změnový management
 • přejímací řízení dokončené stavby od zhotovitele
4
Marketing a pronájem hotového projektu
 • marketing projektu – spolupráce s makléři
 • příprava a projednání smlouvy
 • úprava prostoru pro nájemce (fit-out)
 • předání prostoru nájemci
5
Konečný investiční produkt
 • realizace prodeje projektu
 • vytváření investičních produktů pro fondy – asset management